Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
vol. 1, 1918/19 – 25, 1957

bearbeitet von Susanne Jenks
Das Zeitschriftenfreihandmagazin, zu dem diese Datei gehört, bildet eine geschützte Datenbank.
Im Rahmen des Datenbankschutzrechts ist die gewerbliche Nutzung ebenso wie die Vervielfältigung (Spiegeln auf fremden Servern) – auch zur Verwendung im akademischen Unterricht – untersagt.

"Magazine Stacks", to which this file belongs, is a protected databank.
The law on protected databanks prohibits commercial use as well as mirroring (copying onto other servers) even if for purposes of academic instruction.

Wenn Sie diese Zeitschrift abonnieren möchten, wenden Sie sich bitte an:
If you would like to subscribe to this journal, please contact:
Kluwer Academic Publishers
Customer Service Department
P.O. Box 989
3300 AZ Dordrecht
The Netherlands
Oder besuchen Sie die Netzseite des Verlags:
Or click onto the publisher's website:
Kluwer
ZDB-Link
(zur Ortung der Bestände dieser Zeitschrift in der Bundesrepublik Deutschland / for the location of holdings of this journal in Germany)

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19
J. van KUYK, Levend volksrecht (I. Huis en huisgezin), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 1
A.S. de BLÉCOURT, Heerlijkheden en heerlijke rechten, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 45
E.M. MEIJERS, De universiteit van Orleans in de XIIIe eeuw, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 108
E.M. MEIJERS, De invloed der praktijk op de vorming van het Nederlandsche procesrecht, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 143
A.S. de BLÉCOURT, Heerlijkheden en heerlijke rechten, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 175
J. van KAN, De rechtsgedachte der codificatiebeweging in Frankrijk, voor de Revolutie, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 191
J.C. NABER, De formularum origine, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 230
J.H. MEURS, De Instituten van Gaius en het Oudhelleensche recht, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 246
J. van KUYK, Levend volksrecht (II. Recht en volksovertuiging), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 267
A.S. de BLÉCOURT, Aanteekenen over marken, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 298
J. van KAN, De verwachting des volks in 1789 ten aanzien an de codificatie, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 359
J.M. NAP, Heredium en hortus in de twaalf tafelen, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 390
E.M. MEIJERS, Uitgegreven en onuitgegeven rechtspraak van den Hoogen Raad en van het Hof van Holland, Zeeland en Westfriesland, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 400
S.J. FOCKEMA ANDREAE, Recht van den wind en molendwang, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 431
J. van KUYK, De receptie van het Romeinsche recht, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 442
E.M. MEIJERS, De universiteit van Orleans in de XIIIe eeuw, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 443
A.S. de BLÉCOURT, Heerlijkheden en heerlijke rechten, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 489
J. van KUYK, Bevoordeeling door schenking of bij testament tusschen echtgenooten, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19, p. 520


Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2, 1920/21
J. van KUYK, Historishe wetsuitlegging, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2, 1920/21, p. 1
A.S. de BLÉCOURT, Heerlijkheden en heerlijke rechten, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2, 1920/21, p. 42
J. van KAN, Stemmen voor de codificatie onder de regeering van Lodewijk XVI, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2, 1920/21, p. 149
R. FRUIN, Sprokkels uit het gebied van de rechterlijke organisatie in Gelderland, I, II, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2, 1920/21, p. 220
J.W. BOSCH, Aanteekeningen over de beteekenis van "Moord", in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2, 1920/21, p. 224
D. van BLOM, Een asega in de twintigste eeuw?, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2, 1920/21, p. 234
G. van SLOOTEN Azn., Haro!, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2, 1920/21, p. 239
E.M. MEIJERS, De onsplitsbaarheid der bekentenis, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2, 1920/21, p. 248
J. van KUYK, Het schreiend kind, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2, 1920/21, p. 278
J.M. NAP, Sacramentum en legisactio sacramento, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2, 1920/21, p. 290
A.S. de BLÉCOURT, Een nieuwe jachtwet (Ontwerp-Jachtwet 1920), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2, 1920/21, p. 317
J. van KUYK, S.J. Fockema Andreae (1844-1920) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2, 1920/21, p. 355
J. van KAN, De rechtsgedachte van het codificatiewerk der Revolutie, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2, 1920/21, p. 359
A.S. de BLÉCOURT, De geboorte van den Hoogen Raad van Holland en Zeeland, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2, 1920/21, p. 428
E.M. MEIJERS, De universiteit van Orleans in de XIIIe eeuw, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2, 1920/21, p. 460
R. FRUIN, Sprokkels uit het gebied van de rechterlijke organisatie in Gelderland, III, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2, 1920/21, p. 519

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922
J. van KAN, François Hotman en de codificatiepolitiek van zijn tijd., in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 1
J. van KAN, De codificatie politiek onder Lodewijk XIV, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 12
R. FRUIN, Scabinium, Bijdrage tot de kennis van de oude rechterlijke organisatie van Zeeland, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 30
J. van KUYK, Grens- en bezitsverhoudingen op het platte land, Bijdrage tot de geschiedenis der eigenrichting, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 41
E.M. MEIJERS, Nieuwe bijdrage tot het ontstaan van het beginsel der realiteit, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 61
G. van SLOOTEN Azn., Haro!: Aanvulling door J.M. Hoogvliet, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 117
E. MEYNIAL, Etudes sur la gabelle du sel avant le XVIIe siècle en France, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 119
P. VINOGRADOFF, The Legal Background of Demosthenes' Speech in Zenothemis v. Demon, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 163
W.S. HOLDWORTH, The History of the Law as to the Status of British Subjects and Aliens, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 175
J. van KAN, De rôle de l'initiative privée dans l'oeuvre de la Révolution en matière de codification et de constitution, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 215
A. ZOCCO-ROSA, Nuovi frammenti delle antiche leggi di Gortyna in Creta, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 235
H.W. BUCKLAND, Cretio and Connected Topics, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 239
A. van HOVE, La territorialité et la personnalité des lois en droit canonique depuis Gratien (vers 1140) jusqu'à Jean Andreae (+ 1348), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 277
S. RICCOBONO, Dies e condicio nella costituzione delle servitù su fondi italici e su fondi provinciali (Fr. 4 D.VIII,1), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 333
F. STANG, Droit et culture, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 363
H. LÉVY-BRUHL, Les témoins de la loi Salique, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 387
P.S. LEICHT, L'empereur Frédéric II de Souabe et les parlements, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 408
M. MARION, A propos du droit de prélation et du droit de lods et ventes, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 419
J. van KAN, Un projet de code civil tardif et inédit, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 3, 1922, p. 434

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 4, 1923
P. COLLINET, The General Problems raised by the Codification of Justinian, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 4, 1923, p. 1
E. BLUM, La commise féodale, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 4, 1923, p. 31
M. ROBERTI, Paolo di Tarso e le prime influenze patristische sulla formazione storica del diritto italiano, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 4, 1923, p. 103
E. MEYNIAL, Etudes sur la gabelle du sel avant le XVIIe siècle en France, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 4, 1923, p. 131
C. ARNÒ, M. Cocceio Nerva, Nuovi studi sulle scuole muciana e serviana, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 4, 1923, p. 210
J.H. WIGMORE, History of the Numerical System of Proof, or "Legal Proofs", in Anglo-American Law, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 4, 1923, p. 249
J.H. MEURS, Iniuria ipsi servo facto, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 4, 1923, p. 278
J.M. OTS CAPDEQUI, Aportaciones para la historia de recopilación de leyes de Indias de 1680, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 4, 1923, p. 299
E. CHÉNON, De la personnalité juridique des villes de commune d'après le droit français du 13e siècle, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 4, 1923, p. 351
W.S. HOLDSWORTH, The English Trust, Its Origns and Influence in English Law, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 4, 1923, p. 367
A. de SENARCLENS, La date de l'édit des édiles de mancipiis vendundis, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 4, 1923, p. 384
E. MEYNIAL, Remarques sur les traits originaux de l'ancien droit privé français, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 4, 1923, p. 401
N. OTTOKAR, Le rôle de la commune et de la charte communale dans l'histoire des villes françaises au moyen âge, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 4, 1923, p. 422
A.S. de BLÉCOURT, Sententiën van de Hoofdmannenkamer van Stad en Lande (1711-1811), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 4, 1923, p. 434

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924
E.M. MEIJERS, Le droit ligurien de succession, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 1
A.J. CARLYLE, The Development of the Theory of the Authority of the Spiritual over the Temporal Power from Gregory VII to Innocent III, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 33
R. GÉNESTAL, La libraison du clerc criminel au bras séculier dans le droit ecclésiastique français du 13e siècle, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 45
A.S. de BLÉCOURT, Het veer te Garnwerd, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 57
J. van KAN, Une seconde tentative de codification sous Lous XV, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 76
P. HUVELIN, Les mauvais étudiants en droit dans l'histoire, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 111
R.W. CARLYLE, The Claims of Innocent III to Authority in Temporal Matters, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 131
G. ESPINAS, L'évolution générale des privilèges urbains dans les centres principaux de la Flandre française depuis les origines jusqu'à la Révolution, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 148
G.W. COOPLAND, The Tree of Battles and Some of its Sources, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 173
P. de TOURTOULON, Examen de quelques textes de droit romain et de droit hébraïque sur le pillage, le butin et l'attribution du butin fait par l'ennemi et qui lui est repris (Butin récupéré), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 208
A.S. de BLÉCOURT, Sententiën van de Hoofdmannenkamer van Stad en Lande (1711-1811), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 218
J.M. OTS CAPDEQUI, Aportaciones para la historia de recopilación de leyes de Indias de 1680, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 243
E. CHAMPEAUX, Les parentèles en Bourgogne et dans l'ancienne Franceavant la loi de nivôse an II, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 251
F. de ZULUETA, The Bruges Manuscript of Vacarius, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 323
A.S. de BLÉCOURT, Sententiën van de Hoofdmannenkamer van Stad en Lande (1711-1811), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 335
A. ZOCCO-ROSA, I nuovi frammenti delle leggi di Hammurabi, Rassegna sintetica, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 351
A.H.R. HEINSIUS, Eigendomsactie en excepties uit vruchtgebruik, opstal, pandrecht en erfpacht, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 361
H. LÉVY-BRUHL, La causae cognitio sous la procédure formulaire, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 383
L. VERRIEST, A qui ont bénéficié les "chartes-lois" du moyen âge, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 432
A.S. de BLÉCOURT, Sententiën van de Hoofdmannenkamer van Stad en Lande (1711-1811), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 445
A.J. BOYÉ, Essai critique sur une crux juris, La loi mater (Dig. V, 2,19) et le papyrus de Heidelberg 1272, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 5, 1924, p. 464

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 6, 1925
E.M. MEIJERS, Eine germanische Zählung der Verwandtschaftsgrade, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 6, 1925, p. 1
J.M. RUBIO Y ESTEBAN, El consejo de estado, Su organización y política en el segundo período constitucional 1820-1823, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 6, 1925, p. 53
A.S. de BLÉCOURT, Sententiën van de Hoofdmannenkamer van Stad en Lande (1711-1811), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 6, 1925, p. 99
M. HERMIDA, Quelques notices sur les historiens du droit espagnol, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 6, 1925, p. 190
C.J. SNUIF, Het borgmansrecht van Goor, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 6, 1925, p. 196
J.H. THIEL, Iets over retributies en burenrecht in de Grieksche oudheid, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 6, 1925, p. 222
I. de KOSCHEMBAHR-LYSKOWSKI, La codification du droit civil en Pologne, Les transformations moderne du droit civil,Essai de théorie d'une nuvelle base juridique des obligations, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 6, 1925, p. 236
F. de VISSCHER, La procédure d'enquête lance et licio et les acions concepti et oblati, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 6, 1925, p. 249
A.S. de BLÉCOURT, Sententiën van de Hoofdmannenkamer van Stad en Lande (1711-1811), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 6, 1925, p. 278
A.S. de BLÉCOURT, S. Gratama (1858-1922) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 6, 1925, p. 377
A.S. de BLÉCOURT, Sententiën van de Hoofdmannenkamer van Stad en Lande (1711-1811), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 6, 1925, p. 380
J. van KAN, Nouveaux manuels de droit romain (1921-1924), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 6, 1925, p. 428
J.W. BOSCH, Aanteekeningen betreffende de rolprocedure bij het Hof van Holland en den Hoogen Raad, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 6, 1925, p. 439
C. ARNÒ, Emptio tollit locatum, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 6, 1925, p. 485

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 7, 1927
E. MAYER, Der Ursprung des Capitulare de villis, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 7, 1927, p. 1
O.S.B.L. GOUGAUD, La légitimation des enfants sub pallio d'après les anciens rituels, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 7, 1927, p. 38
E. MAYER, Die fränkische Währung und die Entstehung des lex Salica, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 7, 1927, p. 147
J.W. BOSCH, Aanteekeningen betreffende de rolprocedure bij het Hof van Holland en den Hoogen Raad, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 7, 1927, p. 207
F. DESSERTEAUX, Des effets, en droit privé,de la restitutio du condamné à la servitude pénale ou à la déportation, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 7, 1927, p. 281
A.S. de BLÉCOURT, Welgeborenen, huis- en dienstlieden in Holland, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 7, 1927, p. 314
E.M. MEIJERS, Trial by Jury on the Veluwe, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 7, 1927, p. 361
A.A. SCHILLER, A Coptic Dialysis, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 7, 1927, p. 432

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 8, 1928
E. MAYER, Germanische Wergelder sowie Weiderechte und römische multa, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 8, 1928, p. 1
B.M. TELDERS, Het beginsel "roerend goed heeft geen gevolg" ten tijde der Republiek, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 8, 1928, p. 50
F.L. GANSHOF, La tractoria, Contribution à l'étude des origines du droit de gîte, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 8, 1928, p. 69
F. DESSERTEAUX, La capitis deminutio dans le droit byzantin, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 8, 1928, p. 129
M.I. FINKELSTEIN, Mandata principum, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 8, 1928, p. 150
G. von BESELER, Romanistische Studien, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 8, 1928, p. 279
A.S. de BLÉCOURT, Philippus van Leiden en het zeventuig, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 8, 1928, p. 336
A. ENGELSMAN, Het ontstaan der gemeente-organisatie inde Groninger Veenkoloniën, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 8, 1928, p. 359
E. MAYER, Der Ursprung des Capitulare de villis, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 8, 1928, p. 412
H.R. HOETINK, De beperkende werking van de goede trouw bij overeenkomsten, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 8, 1928, p. 417
M. RADIN, The Homeric Contract and an Olympic Scandal, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 8, 1928, p. 439

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 9, 1929
S. RICCOBONO, Formulae ficticiae, A Normal Means of creating New Law, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 9, 1929, p. 1
J.M. NAP, Die lex Silia bei Gaius IV,19, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 9, 1929, p. 62
A. ENGELSMAN, Het ontstaan der gemeente-organisatie inde Groninger Veenkoloniën, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 9, 1929, p. 88
R. FRUIN, Du titre de roi porté par quelques participants à l'imperium romanum, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 9, 1929, p. 140
A.S. de BLÉCOURT, Brunner, les Germains et Fustel de Coulanges, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 9, 1929, p. 150
B.M. TELDERS, Niet inhet Burgerlijk Wetboek geregelde zakelike rechten, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 9, 1929, p. 182
A.S. de BLÉCOURT, Beneficiaire aanvaarding, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 9, 1929, p. 211
H.R. HOETINK, Quelques remarques sur la vente dans le droit grec, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 9, 1929, p. 253
B.H.D. HERMESDORF, De herkomst der ordalia, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 9, 1929, p. 271
A.S. de BLÉCOURT, Appingedam, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 9, 1929, p. 293
N. SCHADEE, Sententiën van het Hof van Holland 1447/1448, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 9, 1929, p. 347

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 10, 1930
A.S. de BLÉCOURT; H. ALBARDA, Kentenissen van de stad Zutphen, 1580-1582, betreffende huwelijksgoederenrecht en erfrecht, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 10, 1930, p. 1
E.M. MEIJERS, Le décret d'Andernach de l'an 594, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 10, 1930, p. 34
A. ENGELSMAN, Het ontstaan der gemeente-organisatie inde Groninger Veenkoloniën, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 10, 1930, p. 58
H.W. BUCKLAND, Digest XLVII.2 (de furtis) and the Methods of the Compilers, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 10, 1930, p. 117
S.J. FOCKEMA ANDREAE (Jr.), De tol aan het Warmonderhek, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 10, 1930, p. 143
G. von BESELER, Romanistische Studien, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 10, 1930, p. 161
A.S. de BLÉCOURT, Constantijn Huygens' oordeel over de Inleiding van Hugo de Groot, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 10, 1930, p. 241
R.P. CLEVERINGA Pz., Rechtspraak van de Hoofdmannenkamer over huur en beklemming aan het einde der 16e eeuw, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 10, 1930, p. 321
M.H. van der VALK, Nederlandsch intestaaterfrecht buiten Europa, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 10, 1930, p. 412
E. ALBERTARIO, Les problèmes de la possession relatifs servus fugitivus, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 10, 1930, p. 465
R. BESNIER, Les filles dans le droit successoral normand, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 10, 1930, p. 488

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 11, 1932
C.W. WESTRUP, Sur la notion du droit et sur le mode primitif de formation du droit positif, c'est-à-dire du droit coutumier, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 11, 1932, p. 1
C. APPLETON, L'origine et la fin de la règle catonienne, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 11, 1932, p. 19
F. de VISSCHER, L'action noxale d'injures, Droit hellénique et droit romain, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 11, 1932, p. 39
H. OBREEN, De bedijking der Hincline op Zuid-Beveland (1263-1269), Bijdrage tot de kennis van het 13e eeuwsche dijkrecht, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 11, 1932, p. 56
L.C. HOFMANN, Ueber den Rechtssatz "Hand muss Hand wahren", in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 11, 1932, p. 78
A. ROULLIER, Jacques Savary, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 11, 1932, p. 109
L.J. van APELDOORN, Mobilia non habent sequelam, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 11, 1932, p. 133
A.S. de BLÉCOURT, Over zoogenaamde regesten, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 11, 1932, p. 187
E.M. MEIJERS, Het landrecht van Grimberghen van 1275, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 11, 1932, p. 219
S.J. FOCKEMA ANDREAE (Jr.), Aanteekeningen omtrent het baljuwschap Rijnland, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 11, 1932, p. 236
E.I. STRUBBE, De vijftiendeeuwse Brabantse rechtsgeleerde Willem van der Tanerijen, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 11, 1932, p. 265
G.J.Ph. FOLMER, Le droit privé transitoire ou intertemporel au moyen âge, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 11, 1932, p. 284
J.W. BOSCH, De verzameling plakkaten van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 11, 1932, p. 332
A. DOPSCH, Wirtschaft und Gesellschaft im frühen Mittelalter, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 11, 1932, p. 359
A.S. de BLÉCOURT, Iets over het erfrecht bij versterf in het land van Altena, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 11, 1932, p. 480

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 12, 1933
E. ALBERTARIO, La possession romaine, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 12, 1933, p. 1
J.C. van OVEN, Gai IV, 61, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 12, 1933, p. 29
E.M. MEIJERS, La théorie des Ultramontani concernant la force obligatoire et la force probante des actes sous seing privé, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 12, 1933, p. 38
C. VERLINDEN, Le balfart, Corvée-redevance pour l'entretien des fortifications en Flandre au moyen âge, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 12, 1933, p. 107
H. OBREEN, Stukken betreffende den tolvrijdom der stad Dordrecht te Nieuwervaart (Klundert) omstreeks 1336, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 12, 1933, p. 137
C.W. van der POT, Gemeentelijke bestuursorganisatie 1815-1819, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 12, 1933, p. 241
R. MAUNIER, C. van Vollenhoven (1874-1933) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 12, 1933, p. 321
A.S. de BLÉCOURT, Het ontwerp-1550 van het Ommelander landrecht, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 12, 1933, p. 328
A. de SENARCLENS, Servus recepticius, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 12, 1933, p. 390
J.J. MEYER-COLLINGS, Eine seltsame Pandektenausgabe, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 12, 1933, p. 408

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 13, 1934
J. LE FOYER, Deux problèmes de la formation de la théorie de l'apanage royal en France, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 13, 1934, p. 1
A.S. de BLÉCOURT, Peie Eelkema, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 13, 1934, p. 18
H. OBREEN, De vermeende onechtheid van het Middelburghsche stadsrecht van 1254, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 13, 1934, p. 81
E.M. MEIJERS, Les glossateurs et le droit féodal, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 13, 1934, p. 129
J.M. NAP, Zur römischen Rechtsgeschichte im dritten Jahrhundert v. Chr., in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 13, 1934, p. 170
J.C. van OVEN, De nieuwe Gaius-vondst, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 13, 1934, p. 248
C.W. van der POT, Gemeentelijke bestuursorganisatie 1822-1825, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 13, 1934, p. 261
G. PACILLY, Contribution à l'histoire de la théorie du rapt de séduction, Etude de jurisprudence, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 13, 1934, p. 306
F. GRON, Ueber den Ursprung der Bestrafung in effigie, Eine vergleichende rechts- u. kulturgeschichtliche Untersuchung, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 13, 1934, p. 320
O. OPPERMANN, De onechtheid van het Middelburgsche stadsrecht van 1254, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 13, 1934, p. 382
A.S. de BLÉCOURT, De opheffing van het veer te Garnwerd, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 13, 1934, p. 405
S.J. FOCKEMA ANDREAE (Jr.), Een Hollandsche grondheerlijkheid (Valkenburg), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 13, 1934, p. 437

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 14, 1936
Martin DAVID, Betrachtungen zur Leidener Keilschriftsammlung, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 14, 1936, p. 1
W. FLUME, Die Vererblichkeit der suspensiv bedingten Obligation nach klassischem römischem Recht, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 14, 1936, p. 19
H.J. SCHELTEMA, Professio liberorum natorum, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 14, 1936, p. 86
A.S. de BLÉCOURT, Sententiën van de Hoofdmannenkamer van Stad en Lande (1635-1711), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 14, 1936, p. 121
D. Th. ENKLAAR, Problemen van middeleeuwsch Gooiland, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 14, 1936, p. 146
M.S. van OOSTEN, De organisatie der hooge heerlijkheid Bleiswijk tijdens de Republiek, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 14, 1936, p. 173
E.M. MEIJERS, Un centenaire oublié, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 14, 1936, p. 249
A.S. de BLÉCOURT, Sententiën van de Hoofdmannenkamer van Stad en Lande (1635-1711), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 14, 1936, p. 267
W. van ITERSON, De lachende mond, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 14, 1936, p. 319
E.M. MEIJERS, Les théories médiévales concernant la cause de la stipulation et la cause de la donation, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 14, 1936, p. 365
H.J. WOLFF, Römische Grundstückskaufverträge aus dem Vandalenreich, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 14, 1936, p. 398
W. van ITERSON, Vrouwenvoogdij, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 14, 1936, p. 421
G. KISCH, Rechtsgeschichte und Medallienkunde, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 14, 1936, p. 449
H. LÉVY-BRUHL, Les origines du mariage sine manu, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 14, 1936, p. 453
G. KISCH, Rechtsgeschichte und Medallienkunde: Entgegnung von H. Enno van Gelder, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 14, 1936, p. 457

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 15, 1937
B.H.D. HERMESDORF, Erasmus en de juristen van zijn tijd, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 15, 1937, p. 1
H. KANTOROWICZ, A Medieval Grammarian on the Sources of the Law, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 15, 1937, p. 25
D. DAUBE, Some Comparative Law - Furtum conceptum, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 15, 1937, p. 48
W. van ITERSON, Vrouwenvoogdij, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 15, 1937, p. 78
E. BETTI, Methode und Wert des heutigen Studiums des roemischen Rechts (Die rechtsdogmatische Methode), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 15, 1937, p. 137
W. van ITERSON, Vrouwenvoogdij, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 15, 1937, p. 175
M. HARTGERINK-KOOMANS, Levering van onroerend goed in de Ommelanden, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 15, 1937, p. 236
M.V. POLAK, De oorsprong van het toetsingsrecht ten aanzien van wetten van het Congrss door het Supreme Court der Vereenigde Staten van Noord-America, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 15, 1937, p. 269
W. van ITERSON, Vrouwenvoogdij, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 15, 1937, p. 287
E.M. MEIJERS, Friezen en Friesch recht in het Berneroberland?, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 15, 1937, p. 466

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 16, 1939
H. KANTOROWICZ, The Quaestiones disputatae of the Glossators, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 16, 1939, p. 1
H.J. WOLFF, Trinoctium, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 16, 1939, p. 145
L. COUVREUR, Recht en zeeverzekeringspractijk in de 17e en 18e eeuwen, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 16, 1939, p. 184
W. van ITERSON, Ouderve en ander vorderlijk goed in het Nedersticht, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 16, 1939, p. 215
E.M. MEIJERS, Cerquemanage, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 16, 1939, p. 245
G. HUBRECHT, Un procès de valorisation monétaire devant les échevins de Reims au moyen âge, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 16, 1939, p. 252
J. GILISSEN, "Huur gaat voor koop" in het oud-Belgische recht, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 16, 1939, p. 281
H.J. SCHELTEMA, Probleme der Basiliken, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 16, 1939, p. 320
K. HAFF, Einfluss der Niederländer auf dieKolonisation und Deichverfassung in Schleswig-Holstein, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 16, 1939, p. 347
H.W. BUCKLAND, D. XII. 4.16., in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 16, 1939, p. 359
A.S. de BLÉCOURT, L.G.M. Bresson (1878-1939) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 16, 1939, p. 401
V.A. GEORGESCO, Remarques sur la crise des études de droit romain, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 16, 1939, p. 403
J.C. van OVEN, Iusta causa usucapiendi, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 16, 1939, p. 434
G. KISCH, Die talionsartige Strafe für Rechtsverweigerung im Sachsenspiegel, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 16, 1939, p. 457

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941
R. BESNIER, Action et jurisdiction à l'époque des coutumiers normands, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 1
F. SCHULZ, Fragmente des liber singularis de legatis?, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 19
W. ULLMANN, Der Versuch nach der mittelalterlichen italienischen Lehre, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 28
Martin DAVID, De codex Hammoerabi en zijn verhouding tot de wetsbepalingen in Exodus, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 73
E.M. MEIJERS, Le conflit entre l'équité et la loi chez les premiers glossateurs, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 117
H.J. WOLFF, The Lex Cornelia de captivis and the Roman Law of Succession, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 136
R. BESNIER, L'introduction de l'instance à l'époque des coutumiers normands, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 184
B.H.D. HERMESDORF, Roomsche reijsen, Opmerkingen over een merkwaardingen vorm van weddenschap, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 214
J. FRIMA, Een en ander naar aanleiding van het proefschrift van M.S. van Oosten: De ambtshalve vervolging naar Oud Friesch recht (Leiden 1938), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 223
E.M. MEIJERS, A.S. de Blécourt (1873-1940) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 237
S.J. FOCKEMA ANDREAE (Jr.), Recht en rechtsbedeeling in Overijssel gedurende het overgangstijdperk 1550-1630, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 243
B.H.D. HERMESDORF, Vanc- of grijpheyligen, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 299
A. MENKMAN, Het huwelijksverbod voor soldaten ten tijde van het Romeinsche principaat en zijn invloed op vorm en lot van de dos, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 311
J.J.A. LUCAS, Enkele beschouwingen aangaande veerrechten in Frankrijk en ten onzent, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 331
H.R. HOETINK, Weddingschap op reizen, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 343
J.J.A. LUCAS, H.R. 16 Februari 1940 (Veerrecht), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 348
D. Th. ENKLAAR, Elckerlijc's testament, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 352
J.W. BOSCH, Aanvulling (op des schrijvers bijdrage: "Rechtshistorische aanteekeningen betreffende de presumptio ebrietatis en in dronkenschap gesloten koopovereenkomsten" in: Rechtshistorische opstellen aangeboden aan A.S. de Blécourt (Groningen-Batavia, 1939), p. 1, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 355
G.J. ter KUILE, Jr., De heerlijkheid Almelo 1236-1798, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 365
H.J. SCHELTEMA, De antiquae iurisprudentiae reliquiis in libris byzantinis oblectamentum, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 412
D. Th. ENKLAAR, De ministerialiteit van den graaf van Holland, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 17, 1941, p. 457

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950
E.M. MEIJERS, Le droit ménapien, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 5
A.C.F. KOCH, Le territoire des Ménapiens, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 19
J. GILISSEN, Les phases de la codification et de l'homologation des coutumes dans les XVII Provinces des Pays-Bays, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 36
E.M. MEIJERS, J. van Kan (1877-1944) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 121
E.M. MEIJERS, J. van Kuyk (1883-1949) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 123
B.H.D. HERMESDORF, E.J.J. van der Heijden (1885-1941) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 125
J.C. van OVEN, J.C. Naber (1858-1950) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 130
F.L. GANSHOF, Les origines du concept de souveraineté nationale en Flandre, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 135
J.C. van OVEN, Le procès de Virginie d'après le récit de Tite Live, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 159
R. BESNIER, Le procès du Christ, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 191
B.H.D. HERMESDORF, Lijntrekkers en consorten, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 210
J. GILISSEN, Les phases de la codification et de l'homologation des coutumes dans les XVII Provinces des Pays-Bays, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 239
R. DEKKERS, Oud-Nederlandsche juristen, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 291
G.J. ter KUILE, Jr., De Commanderij der Johannieter Orde te Steinfurt en haar bezittingen in Overijssen, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 312
P.J.A. CLAVAREAU, Les sources du droit maritime du moyen âge (essai de bibliographie raisonnée), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 385
R. WARLOMONT, L'élection des évêques de Tournai et d'Ypres à l'Assemblée Nationale et la genèse du mandat représentatif de droit public, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 413
M.S. van OOSTEN, Inleidende beschouwingen over het oudere Friese bewijsrecht, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 440
H.F.W.D. FISCHER, Nieuwe uitgaven van oud-Friese rechtsbronnen, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 477
H.F.W.D. FISCHER, Een tijdgenoot over de oprichting van den Groten Raad, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 18, 1950, p. 481

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 19, 1951
G. KISCH, The Study of Legal History in Europe and America, Past and Present, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 19, 1951, p. 1
H.H. PETSCHOW, Ein neubabylonischer Bürgschaftsregress gegen einen Nachlass, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 19, 1951, p. 25
J. IMBERT, La centralisation administrative des hôpitaux et de la bienfaisance dans les communes du département de la Dyle, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 19, 1951, p. 58
J.W. BOSCH, Remarques sur quelques influences, exercées en matière de droit, par les provinces méridionales sur les provinces septentrionales des Pays-Bas jusqu'en 1795, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 19, 1951, p. 133
L. Th. MAES, L'humanité de la magistrature du déclin du moyen âge, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 19, 1951, p. 158
H.A. DRIELSMA, Het karakter van de scheiding en deling volgens het oud-Nederlandse recht, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 19, 1951, p. 194
H.F.W.D. FISCHER, Keuze van erfrecht, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 19, 1951, p. 220
G.J. ter KUILE, Jr., Overijssel in de 18e eeuw, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 19, 1951, p. 263
J. IMBERT, La centralisation administrative des hôpitaux et de la bienfaisance dans les communes du département de la Dyle, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 19, 1951, p. 296
Martin DAVID; H.L.W. NELSON, Eine neue Gaius-Edition, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 19, 1951, p. 336
F.L. GANSHOF, Le droit urbain en Flandre au début de la première phase de son histoire (1127), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 19, 1951, p. 387
H.A. DRIELSMA, Het karakter van de scheiding en deling volgens het oud-Nederlandse recht, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 19, 1951, p. 417
Martin DAVID; H.L.W. NELSON, In causa mancipii esse, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 19, 1951, p. 439
Martin DAVID, P. Koschaker (1879-1951 [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 19, 1951, p. 501

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952
H.J. WOLFF, Die Grundlagen des griechischen Eherechts, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 1
R. FEENSTRA, A quelle époque les Provinces-Unies sont-elles devenues indépendantes en droit à l'égard du Saint-Empire?, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 30
R. van der MADE, L'influence de l'ivresse sur la culpabilité (XVIe & XVIIe siècles), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 64
E.M. MEIJERS, Ricardus Anglicus et R. de Lacy, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 89
L. GÉNICOT, Sur les origines de la noblesse dans le namurois, Premiers jalons, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 143
H.J. WOLFF, Die Grundlagen des griechischen Eherechts, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 157
R. FEENSTRA, A quelle époque les Provinces-Unies sont-elles devenues indépendantes en droit à l'égard du Saint-Empire?, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 182
L. CHEVAILLER, Le président Favre et la jurisprudence du Sénat de Savoie de 1585 à 1605, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 263
J.P. WINSEMIUS, De Redieven in het Brokmerrecht, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 290
R. REGLER, Ein Berliner Papyrus (Inv. Nr. 16976-977) über die longi temporis praescriptio und exceptio non numeratae pecuniae, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 330
E.J. JONKERS, Pope Gelasius and Civil Law, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 335
E.J. JONKERS, Application of Roman Law by Councils in the Sixth Century, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 340
R. FEENSTRA, Enkele opmerkingen over de invoering der Franse wetgeving in Nederland, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 344
E.M. MEIJERS, F. Olivier-Martin (1879-1952) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 381
K. WELLSCHMIED, Zur Inleidinge tot de Hollandsche Rechts-geleerdheid des Hugo Grotius, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 389
J.C. van OVEN, Die Antinomie D.41.1.36-12.1.18 pr., in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 441
L. CHEVAILLER, Le président Favre et la jurisprudence du Sénat de Savoie de 1585 à 1605, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 456
R. FEENSTRA, A quelle époque les Provinces-Unies sont-elles devenues indépendantes en droit à l'égard du Saint-Empire?, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 20, 1952, p. 479

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953
J.M. WALLACE-HADRILL, Archbischop Hincmar and the Authorship of Lex Salica, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 1
M. LEMOSSE, Recherches sur l'histoire du sement de calumnia, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 30
J. BENEYTO-PEREZ, Derecho histórico y orden jurídico mundial, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 55
J.W. BOSCH, Korte aantekeningen over de uitwendige geschiedenis der Hollandse hervormingsplannen van het strafproces in de 18de eeuw, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 59
J. GILISSEN, J. Simon (1881-1952) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 121
F.L. GANSHOF, H. Mitteis (1889-1952) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 123
Ph. MEYLAN, La genèse de la vente consensuelle romaine, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 129
I.H. GOSSES, Rechtsbronnen en rechterlijke organisatie van Rüstringen (voor de druk bezorgd door W. J.Buma), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 175
J.M. van WINTER, Vlaams en Hollands recht bij de kolonisatie van Duitsland in de 12e en 13e eeuw, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 205
J. GILISSEN, Loi et coutume, Quelques aspects de l'interpénétration des sources du droit dans l'ancien droit belge, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 257
G. LEPOINTE, Le droit de maineté dans les Coutumes de Lille, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 297
A. BISCARDI, Une catégorie d'actions négligée par les romanistes: les actions formulaires quae ad legis actionem exprimuntur, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 310
B.H.D. HERMESDORF, De vijf zinnen, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 320
M. FRÉRE, De straffen in het Oud-Tongerse strafrecht, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 335
E. DELCAMBRE, Les procès de sorcellerie en Lorraine, Psychologie des juges, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 389
A.C.F. KOCH, L'origine de la haute et de la moyenne justice dans l'Ouest et le Nord de la France, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 420
H.P.H. CAMPS, Twee teksten van het stadsrecht van Den Bosch, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 459
J.C. van OVEN, L. Wenger (1874-1953) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 508
J.C. van OVEN, A.B. Schwarz (1886-1953) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 21, 1953, p. 511

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 22, 1954
P. van WARMELO, Ignorantia iuris, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 22, 1954, p. 1
P.C. BOEREN, Quelques remarques sur les manuscrits de la loi Salique, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 22, 1954, p. 33
B.H.D. HERMESDORF, Bernardus van Clairvaux, Hervormingsplannen met betrekking tot rechterlijke organisatie en rechtspraak, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 22, 1954, p. 68
E.M. MEIJERS, Nog eens de oorsprong van het heymael, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 22, 1954, p. 89
J. den TEX, Le procès lÓldenbarnevelt (1618-1619) fut-il un meurtre judiciaire?, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 22, 1954, p. 137
A. VANDENBOSSCHE, Deux témoignages de l'application en Flandre française de l'Ordonnance de 1670 en matière de suicide, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 22, 1954, p. 169
In Memoriam par la Direction de la Tijdschrift, E.M. Meijers (1880-1954) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 22, 1954, p. 261
J.C. van OVEN, Meijers en ons Tijdschrift [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 22, 1954, p. 263
J.C. van OVEN, La "forêt sauvage" de la condictio classique, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 22, 1954, p. 267
Ph. GODDING, Les coflits à propos des lettres échevinales des villes braban&ccidil;onnes (15e-18e siècles), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 22, 1954, p. 308
J. PRAWER, Les premiers temps de la féodalité dans le royaume latin de Jérusalem, Une réconsidération, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 22, 1954, p. 401
S.J. FOCKEMA ANDREAE (Jr.), Enige opmerkingen over het kerkrecht onder de Republiek der Verenigde Nederlanden, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 22, 1954, p. 425
G.J. ter KUILE, Jr., De Overijsselse Landbrief van 1457, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 22, 1954, p. 442
J. GAUDEMET, La souveraineté au moyen âge, A propos d'un ouvrage récent, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 22, 1954, p. 460

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955
H.R. HOETINK, Les notions anachroniques dans l'historiographie du droit, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 1
L. GÉNICOT, Clercs et laïques au diocèse de Liège à la fin du moyen âge, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 42
J.W. BOSCH, Aantekeningen over de algemene strekking van de Premières Idées van Goswin de Fierlant, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 53
Martin DAVID; H.L.W. NELSON, Das neue Leidener Paulus-Fragment (Cod. Leid. B.P.L. 2589), Ein erster Bericht (mit einem Beitrage von G.I. Lieftinck), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 75
H.J. SCHELTEMA, Über den Ausdruck "Procanon", in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 83
I.H. van EEGHEN, De positie van de scherprechters in Nederland in de 19e eeuw, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 93
J. GAUDEMET, Survivances romaines dans le droit de la monarchie franque du Vème au Xème siècle, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 149
J. IMBERT, Le droit de dévolution dans les coutumes namuroise, messine et alsaciennes, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 207
R. DEKKERS, Over het ontstaan van het Romeinse testament, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 21
J.C. van OVEN, Gaius der Hochklassiker, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 240
Martin DAVID; H.L.W. NELSON, Das neue Leidener Paulus-Fragment (Cod. Leid. B.P.L. 2589), Ein erster Bericht (mit einem Beitrage von G.I. Lieftinck), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 286
H.J. SCHELTEMA, Über die Natur der Basiliken, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 287
B.H.D. HERMESDORF, Het wilsmoment bij Bernardus van Clairvaux, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 31
G.L. HASKINS, De la codification du droit en Amérique du Nord au 17e siècle: une étude de droit comparé, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 311
J. MACQUERON, Les Tablettes Albertini, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 333
J.C. van OVEN, Gaius der Hochklassiker, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 398
E.I. STRUBBE, E.M. Meijers en de rechtsgeschiedenis, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 399
E.I. STRUBBE, Meijers en de Rechtsgeschiedenis [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 399
R. FEENSTRA, Bibliographie des travaux historiques de E.M. Meijers, 1880-1954 [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 426
P. van WAMELO, Praelectiones iuris hodierni ad H. Grotii Introductionem ad Iurisprudentiam Hollandicam van D.G. van der Keessel, MS Utrecht en MS Leiden, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 23, 1955, p. 452

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 24, 1956
P.W.A. IMMINK, La transformation des concepts en histoire, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 24, 1956, p. 1
J.W. BOSCH, Le jugement de Goswin de Fierlant sur la magistrature en Belgique à la fin du 18e siècle selon les deux manuscrits des Premières Idées sur la Réformation des Loix Criminelles, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 24, 1956, p. 48
P. LEGENDRE, Un nouveau manuscrit du pseudo Ulpien de edendo, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 24, 1956, p. 61
J.C. van OVEN, E. Rabel (1874-1955) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 24, 1956, p. 125
J.C. van OVEN, H.F. Jolowicz (1890-1954) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 24, 1956, p. 126
J.C. van OVEN, Actio de recepto et actio locati, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 24, 1956, p. 137
L. SCHMITT, Die Scholien zu Buch XII Titel I der Basiliken, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 24, 1956, p. 158
A.W.F. MIDDELBERG, Houderschap en bezit in het Ontwerp Kemper, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 24, 1956, p. 179
R.J.C. CORNEGOOR, Opmerkingen over de jury in Nederland tijdens de Franse inlijving, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 24, 1956, p. 196
J.A.C. THOMAS, Arra in Sale in Justinian's Law, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 24, 1956, p. 253
F. SCHWARZ, Studien zur hereditatis petitio, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 24, 1956, p. 279
K. de VRIES, De opkomst van de gevangenisstraf in de Nederlandse steden benoorden Maas en Schelde, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 24, 1956, p. 324
R. FEENSTRA, L'histoire des fondations, A propos de quelques études récentes, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 24, 1956, p. 381
F.L. GANSHOF, P.S. Leicht (1874-1956) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 24, 1956, p. 497
R. FEENSTRA; F.L. GANSHOF, R. Monier (1900-1956) [Nachruf], in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 24, 1956, p. 499

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 25, 1957
J. Ph. LÉVY, La pénétration du droit savant dans les coutumiers angevins et bretons au moyen âge, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 25, 1957, p. 1
P. GORISSEN, Les indults aux nominations ecclésiastiques de la Savoie et des Pays-Bas (1451-1515), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 25, 1957, p. 54
P. van WAMELO, Aspects of Joint Ownership in Roman Law, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 25, 1957, p. 125
J. C. van OVEN, L'origine de la glose dans Gaius 3,91, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 25, 1957, p. 196
J.J.H.M. HANENBURG, Petrus Wierdsma en de uitgrave der Oude Friesche Wetten, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 25, 1957, p. 211
N. van der WAL, Spuren einer Einteilung in sechs Bände der Basiliken in den jüngeren Scholien, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 25, 1957, p. 274
H.J. SCHELTEMA, Über die angebliche Anonymuskatene, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 25, 1957, p. 284
Martin DAVID; H.L.W. NELSON, Zum Leidener Paulusfragment, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 25, 1957, p. 302
Martin DAVID; H.L.W. NELSON, Zum Leidener Paulusfragment. Entgegnung von H.J. Scheltema, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 25, 1957, p. 308
J.W. BOSCH, Nederlandse vertalingen van Franse wetten en werken van Franse juristen in de jaren 1810-1813, Enkele inleidende aantekeningen, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 25, 1957, p. 345
R. YARON, Two Notes on Intestate Succession (1. Succession by Agnates; 2. Mother versus Sisters under the Sc. Tertullianum), in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 25, 1957, p. 385

Zurück zur Aufschlagseite: Zeitschriftenfreihandmagazin | Erlanger Historikerseite | Erlanger PhilFak Suchmaschinenseite

Datum der Erstanlage: Sonntag, 29. Juli 2001 — Letzte Änderung: 31. Juli 2001 von Stuart Jenks (für ein korrekt adressiertes E-Post-Formular meinen Namen mit der Maus anklicken!)